Wedstrijden druk bezocht

Op zaterdag 18 april werden er wedstrijden Jeugd Ju-Jutsu gehouden  bij Budo Academy Physical in Ede. Aan de wedstrijden deden kinderen uit het hele land mee. Zo waren er deelnemers uit Ede, Enschede, Veenendaal,  Voorschoten en Lunteren.

De wedstrijden bestonden uit 3 ronden: staand (stoten, trappen, werpen), grond (werpen, controleposities) en indien gelijk een stokkenronde. Naar aanleiding van het  artikel van NOC*NSF zijn tijdens deze wedstrijden de regels iets aangepast en was het niet toegestaan om naar het hoofd te stoten of te trappen. Deze wedstrijden zullen met een docententeam uitgebreid worden geëvalueerd, zodat we kunnen kijken welke aanpassingen er nodig zijn voor de toekomst.

De wedstrijden waren goed bezocht . Ook is te zien dat het niveau landelijk flink stijgt. De budoka's trekken elkaar omhoog en trainen hard om zichzelf te verbeteren. Erg mooi om te zien. Uiteindelijk was er voor iedereen een aandenken en kunnen we terug kijken op een geslaagde dag!

De volgende wedstrijden voor de jeugd zijn op 26 april  bij Budocentrum Junansei in Voorschoten.

Eerste graden behaald bij SOGO BUDO!

Op zaterdag 28 juni werden de eerste landelijke danexamens van SOGO BUDO afgenomen. Drie kandidaten hebben hier erg mooie examens neergezet in de disciplines Karate (Shotokan) en Ju-Jutsu (Yoseikan). We zijn hier als organisatie dan ook erg trots op!

  • Maida Hadzic is geslaagd voor 1e dan Shotokan Karate-do
    Jurjen ter Maat is geslaagd voor de 1e dan Yoseikan Ju-Jutsu
    Isa Izci is geslaagd voor de 3e dan Shotokan Karate-do

Allemaal van harte gefeliciteerd!!

2e centrale training goed bezocht

Op zondag 15 juni werd de tweede centrale SOGO BUDO training van 2014 gehouden in Ede. Ondanks dat het vaderdag was, was de opkomst prima en kon er lekker gewerkt worden!

De opzet was dit maal dat iedereen kennis kon maken met de verschillende disciplines binnen SOGO BUDO om zichzelf op die manier te verbreden. De training begon met een training Ju-Jutsu voor de hele groep waarin ook het Ne waza (grondgevecht) element was verwerkt. Vervolgens werd de groep in tweeën gesplitst. De ene groep deed Karate, waar stoot- en traptechnieken centraal stonden, gevolgd door zelfverdedigingssituaties. De andere groep maakte kennis met een aantal oefeningen uit het traditionele Kobudo, namelijk het Batto Jutsu. Na 40 minuten wisselden de groepen, zodat iedereen uiteindelijk drie trainingen gevolgd had.

In het najaar zijn er weer twee centrale trainingen. De data hiervoor worden binnenkort via deze website bekend gemaakt.


 

 

1e centrale training druk bezocht!

Op zondag 26 januari werd de eerste centrale training van Sogo Budo gehouden. Er werden trainingen gegeven in de disciplines Ju-Jutsu (door Matthieu Lawalata & Marco Querreveld), Kobudo (door Robert van der Sluijs & Mario Nooijen) en Karate (door John de Boer). De training was erg goed bezocht met Budoka's uit het hele land. De sfeer was prettig en er werd hard getraind.

In de activiteiten van Sogo Budo staan het beoefenen van Budo en het groeien daarin centraal. De activiteiten zullen dus ook veelal op de tatami plaatsvinden. De organisatie Sogo Budo had zich dan ook geen mooiere start kunnen wensen dan een supertraining zoals vandaag!

 

Start Sogo Budo - nieuwe organisatie voor martial arts

Vanaf januari 2014 is Sogo Budo de nieuwe overkoepelende organisatie voor traditioneel en modern Budo. Sogo Budo betekent all-round Budo. Het is onze doelstelling om de beoefenaars van verschillende Budodisciplines te verenigen vanuit een all-round visie. Hierbij staan de kwaliteit van bewegen en universele Budo principes centraal, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kenmerken en karakteristieken van de individuele Budo disciplines. Deze all-round benadering is gebaseerd op de visie van Minoru Mochizuki  (1907-2003) en wordt verder uitgedragen door Edgar Kruyning (1969). Door deze grensverleggende en onderzoekende spirit te stimuleren, willen we het Budo blijven ontwikkelen en toepasbaar maken binnen de huidige tijdsgeest  en maatschappij zonder de tradities uit het oog te verliezen. De kwaliteit van bewegen is hierbij essentieel.

Om dit doel te verwezenlijken zullen we jaarlijks een aantal vaste activiteiten organiseren:

  • 2x per jaar landelijke examens voor 1e kyu en hoger
  • 4x per jaar centrale trainingen voor de aangesloten disciplines
  • 4x per jaar bijscholing voor de leraren
  • tenminste 4x per jaar wedstrijden voor de jeugd in Ede plus wedstrijden op diverse locaties in Nederland
  • tenminste 1x per jaar wedstrijden voor senioren

Om dit te kunnen organiseren zijn mensen en middelen natuurlijk onmisbaar. Daarom nodigen we iedereen uit zich aan te sluiten bij Sogo Budo.

De contributie bedraagt € 40,- per persoon per jaar (jeugdleden tot 16 jaar € 20,-) plus eenmalige inschrijfkosten van € 10,-. Dit bedrag is vastgesteld na vergelijking met andere gerenommeerde sportbonden. Voor dit bedrag ontvang je korting op centrale trainingen en is het mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden en examens. Daarnaast ontvangen alle aangesloten Budoka's binnenkort een Sogo Budo Paspoort waarin alle behaalde graden, wedstrijdresultaten en bijgewoonde stages afgetekend kunnen worden. Inschrijven is mogelijk via het online inschrijfformulier en kijk ook eens op onze facebookpagina!

 

 - Budo is a way of life -

 

 

 

Page 2 of 2